(HNMO) - Bộ Nông nghiệp&PTNT cho biết: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản toàn ngành tháng 9 ước đạt 1,44 tỷ USD, tăng 36 % so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, nông sản đạt gần 734 triệu USD, tăng 53,5 %; thủy sản đạt gần 460 triệu USD, tăng 44%; lâm sản đạt 246 triệu USD, tăng 21 %.