Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 7 tháng ước đạt 431,94 tỷ USD

Tính chung 7 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta ước đạt 431,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%, nhập khẩu tăng 13,6%.

Xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2022 tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2022 tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 60,63 tỷ USD, giảm 6,8% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2022 ước đạt 30,32 tỷ USD, giảm 7,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 tăng 8,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 10,8%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2022 ước đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,7 tỷ USD, giảm 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,6 tỷ USD, giảm 4%. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021 và trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 2,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,9%.

Dù kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam có giảm so với tháng trước, song nếu tính chung 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của nước ta vẫn ước đạt 431,94 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 7 tháng năm 2022 có 5 mặt hàng (điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị; dệt, may; giày dép) xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,5% và có 3 mặt hàng (điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị; điện thoại và linh kiện) nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 40,8%.

Thông tin về cơ cấu nhóm hàng xuất, nhập khẩu 7 tháng năm 2022, Tổng cục Thống kê cho biết, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục dẫn đầu trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp đó là nhóm hàng nông, lâm sản; nhóm hàng thủy sản và cuối cùng là nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản.

Với cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44%, giảm 0,8 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 50%, tăng 1 điểm phần trăm; Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 764 triệu USD (cùng kỳ năm 2022 nhập siêu 3,31 tỷ USD). Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67,1 tỷ USD.

PV.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-hang-hoa-7-thang-uoc-dat-43194-ty-usd-350355.html