Tổng LĐLĐVN làm việc với Công đoàn Điện lực về công tác Đại hội V

Gốc
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có buổi làm việc Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) về công tác tổ chức Đại hội V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động VN và Công đoàn Điện lực

Tại buổi làm việc, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đến nay công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 về cơ bản đã hoàn thành, số đơn vị phải tổ chức đại hội là 05 đơn vị, đã có 04 đơn vị tổ chức thành công Đại hội. Theo kế hoạch 100% các đơn vị sẽ hoàn thành đại hội và hội nghị giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2017.

Hiện, tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) trong CĐ ĐLVN là 246 đơn vị, trong đó có 30 CĐCS trực thuộc CĐ ĐLVN và 216 CĐCS trực thuộc CĐ cấp trên cơ sở. Tính đến hết tháng 10.2017, 100% số CĐ cơ sở trong CĐ ĐLVN hoàn thành đại hội. Thành lập các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức Đại hội; hoàn thành xây dựng dự Văn kiện Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Sau 4 lần tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh sửa, đến nay dự thảo báo cáo trình đại hội đã cơ bản hoàn thành;

Về công tác nhân sự, BCH Công đoàn ĐLVN đã xây dựng và triển khai "Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023" theo đúng quy định và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Đến nay công tác chuẩn bị nhân sự đã hoàn thành, BCH thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự BCH hành khóa V nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 41 người, danh sách đã được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua.

Các công việc khác như Tiểu ban tuyên truyền đã và đang triển khai công tác tuyên truyền về đại hội và tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội theo kế hoạch; các tiểu Tiểu ban Khánh tiết và hậu cần đại hội đang thực hiện kế hoạch tiến độ đề ra. Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15-16 tháng 1 năm 2018 với 250 đại biểu tham gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Cường – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá quá trình tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội V CĐ ĐLVN được thực hiện theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN. Đồng thời nhấn mạnh: “Đại hội CĐ ĐLVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện quan trọng và được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo là Đại hội điểm trong các CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, do đó BTV CĐ ĐLVN cần làm tốt công tác tổ chức. Theo đó, trong Đại hội cần chuẩn bị tốt Chương trình, nội dung buổi đối thoại giữa lãnh đạo Tập đoàn với đoàn viên và các cấp CĐ để bày tỏ những mong muốn đề xuất đoàn viên và công nhân ngành Điện"

Theo ông Cường, các cuộc thảo luận nên chia thành các Tổ, chọn các chủ đề chính của Đại hội và những định hướng quan trọng của EVN trong quá trình phát triển để đại biểu tham gia góp ý, tìm ra những hướng gợi mở, tạo không khí dân chủ.

Về công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội, đồng chí Chủ trì hội nghị cho rằng cần tiếp tục đầu tư thêm cho báo cáo của BCH nhiệm kỳ IV tại đại hội theo hướng đổi mới, trong đó nêu bật được những hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, phương hướng nhiệm vụ của các cấp CĐ trong giai đoạn tiếp theo.

PV