Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,1%

Gốc
(HNM) - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 9 tháng đầu năm nay đạt 2,145 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái; nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,2% (tức cao hơn mức tăng 5,4% của cùng kỳ năm 2013).

Nhìn chung giá cả thị trường trong những tháng qua khá ổn định và là yếu tố làm cho mức tiêu thụ hàng hóa tiêu dùng trong nước có phần được cải thiện. Trong tổng mức nói trên thì khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm giá trị lớn nhất, tiếp theo là khu vực kinh tế Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Một số ngành đóng góp lớn vào mức tăng trưởng chung gồm kinh doanh bán lẻ; dịch vụ lưu trú và ăn uống; lữ hành…

Tin nóng

Tin mới