Tổng rà soát khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; cần tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy… Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao, phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 1 lần.

Ngoài ra, rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.

Phương Nguyên