(Chinhphu.vn) – Tổng tài sản tính đến 31/12/2009 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) là 243.785 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2008, mức tăng cao nhất từ trước tới nay.

Ngày 4/4/2010, VietinBank – đơn vị số 2 trong Top 20 công ty niêm yết hàng đầu Việt Nam do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam và trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng - sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hà Nội. Trong cuộc họp báo ngày 25/3/2010, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết, năm 2009, lợi nhuận của ngân hàng đạt 3.373 tỷ đồng (tăng 38,4% so với năm 2008). Tổng tài sản tính đến 31/12/2009 của Ngân hàng là 243.785 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2008, mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Sau khi IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu) thành công, VietinBank chính thức chuyển sang mô hình ngân hàng cổ phần vào ngày 3/7/2009. Cổ phiếu ngân hàng đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 16/7/2009. Tại Đại hội cổ đông lần này, Ban lãnh đạo VietinBank sẽ thảo luận và trình bày cụ thể phương án tăng vốn điều lệ năm 2010 và phương án chia cổ tức năm 2009. Ông Hùng cũng đánh giá, việc VietinBank bắt tay với các cổ đông chiến lược nước ngoài (đã được Chính phủ phê chuẩn) sẽ giúp Ngân hàng cùng sát cánh với các thương hiệu tài chính lớn trên thế giới. VietinBank sẽ có cơ hội tiếp thu và ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng quản trị hệ thống của các đối tác. Đỗ Hương