Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng Thanh tra CP Trần Văn Truyền: "Minh bạch là vấn đề xương sống"

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

"Chiến lược phòng chống tham nhũng là một chương trình hành động chiến lược tương đối dài hạn đến 2010 và tầm nhìn đến 2020 của Chính phủ. Trong đó, công khai minh bạch chính là vấn đề xương sống. Có công khai, minh bạch mới kiểm soát được bộ máy nhà nước, công việc của cán bộ, công chức nhà nước. Đặc biệt là công khai về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...", Tổng Thanh tra CP Trần Văn Truyền, nói.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/12/80380.cand