Tổng thống Ai Cập tiếp đại diện Nhóm Bộ Tứ về Trung Đông

Gốc
Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, đại diện của Nhóm Bộ Tứ về Trung Đông, ông Tony Blair cũng tới Israel và Palestine; gặp các quan chức cấp cao 2 bên.

Tin nóng

Tin mới