Tổng thống Mỹ đã tới Jerusalem, mở đầu chuyến đi 8 ngày qua 7 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc “lò lửa” Trung Đông. Tổng thống Bush ở trong khách sạn Đức vua David ở trong 3 ngày, Toàn khách sạn bị “giải tỏa trắng” ngay sau năm mới, không một ai được lai vãng.