– Hôm nay 16/10, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo cho biết: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Xri Lan-ca Ma-hin-đa Ra-gia-pắc-xơ (Mahinda Rajapaksa) sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm 2009.