Tổng thống Iran bổ nhiệm 3 phụ nữ vào Nội các

Tổng thống Iran loan báo, ông sẽ bổ nhiệm ít nhất 3 phụ nữ vào Nội các của mình.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 30 năm của Cộng hòa Hồi giáo Iran phụ nữ có mặt trong Nội các Chính phủ. Ông Ahmadinejad nói ông sẽ bổ nhiệm bà Fatemeh Ajorlu vào chức Bộ trưởng Phúc lợi và An sinh công cộng, bà Marzieh Vahid Dastgerdi vào chức Bộ trưởng Y tế. Người phụ nữ thứ ba chưa được nêu tên nhưng ông Ahmadinejad nói ông sẽ bổ nhiệm ít nhất một phụ nữ nữa vào Nội các. TC

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=19662