Tổng thống Mỹ đầu tiên Washington vẫn nợ sách mượn thư viện

Gốc
Nếu Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington còn sống tới hôm nay, ông sẽ phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ cho việc chậm trả sách.

Theo thư viện lâu đời nhất tại thành phố New York thì vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đã mượn từ họ 2 cuốn sách mà tới nay chưa trả về cho họ. Một trong hai cuốn có tên là "Law of Nations", nói về quan hệ quốc tế giữa các nước trên thế giới. Cuốn kia là một tập sách ghi lại các cuộc tranh luận của Hạ viện Anh. Cả hai cuốn sách đều có hạn trả lại là ngày 2/11/1789. Giám đốc thư viện xã hội New York – chủ nhân 2 cuốn sách chưa được trả lại - ông Mark Bartlett cho biết họ không có ý kiếm khoản tiền phạt khổng lồ cho việc chậm trả sách mà chỉ muốn lấy lại 2 cuốn sách quý này cho thư viện. Hiện vẫn chưa rõ bao giờ 2 cuốn sách được trả lại cho thư viện này. George Washington (sinh ngày 22 tháng 2 năm 1732, mất ngày 14 tháng 12 năm 1799) là tổng thống đầu tiên của Mỹ, được xem là cha đẻ của nước Mỹ và là người lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập Mỹ. Ông đã góp phần đoàn kết thành một thể thống nhất các yếu tố khác nhau lập nên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí tuyên bố về ông 5 ngày sau khi mất là: "Đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim của nhân dân". Diệp Chi (Theo Style, Stars Pulse)

Tin nóng

Tin mới