Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cải tổ ngành cảnh sát

Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh nhằm cải tổ ngành cảnh sát trên quy mô liên bang lẫn địa phương. Lễ kí diễn ra trong bối cảnh kỉ niệm 2 năm cái chết của người đàn ông da màu George Floyd cũng như làn sóng thúc đẩy Quốc hội sớm hành động để cải tổ ngành cảnh sát và luật súng đạn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tong-thong-my-ky-sac-lenh-cai-to-nganh-canh-sat-40420.htm