Tổng thống Nga thành lập nhóm công tác sửa đổi Hiến pháp

Gốc

Cũng trong ngày hôm qua, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thành lập nhóm công tác soạn thảo các đề xuất sửa đổi Hiến pháp, gồm hơn 70 thành viên.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tong-thong-nga-thanh-lap-nhom-cong-tac-sua-doi-hien-phap