Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng thống Nga trình dự luật kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép đã đệ trình Đu-ma quốc gia dự luật sửa đổi Hiến pháp, liên quan đến nhiệm kỳ tổng thống và quốc hội...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.46517.qdnd