Ngày 26-11, Tổng thống S.Pê-rét và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước I-xra-en đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta, từ ngày 22 đến 26-11.

Trong những ngày thăm Việt Nam, Tổng thống S.Pê-rét đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp. Tổng thống S.Pê-rét và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en, gồm Hiệp định Vận tải biển và Văn bản bổ sung Nghị định thư hợp tác tài chính. Các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa I-xra-en và Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ... Tổng thống S.Pê-rét đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - I-xra-en... Nhân chuyến thăm, lãnh đạo các bộ, ngành của hai nước cũng đã có các buổi làm việc nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và I-xra-en.