Tổng thống Putin bắt tay cảm ơn Cảnh sát giao thông Việt Nam

Gốc
Trước khi lên chuyên cơ IL-76 để về nước sau khi kết thục Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam, Tổng thống Putin nhiệt tình bắt tay cả các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ hộ tống ông.