Chuyến thăm theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, từ 22-24/10

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Srilanka, ngài Mahinda Rajapaksa sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10./. Theo Bộ Ngoại giao