Đây là hội nghị khu vực đầu tiên mà ông Beshir tham dự kể từ khi ICC ra lệnh bắt giữ ông ngày 4/3 vừa qua.