Theo Tân Hoa xã, ngày 15-11, trong cuộc gặp đặc phái viên của LHQ về Y-ê-men, ông G.Bin Ô-ma, tại Y-ê-men, Tổng thống A.A.Xa-lê nói rằng, ông không ký sáng kiến của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) về chuyển giao quyền lực được LHQ ủng hộ trừ phi một cơ chế thực thi sáng kiến này được thiết lập.

Ông Xa-lê đã yêu cầu đặc phái viên Ô-ma tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp giữa Phó Tổng thống Man-xua Ha-đi và các thủ lĩnh phe đối lập để thiết lập một cơ chế thực thi sáng kiến của GCC. Cùng ngày, ông M.X.Ba-xi-noa, Chủ tịch Hội đồng quốc gia đối lập ở Y-ê-men, đã bác bỏ điều kiện từ chức của Tổng thống Xa-lê và cho biết, phe đối lập sẽ không ký vào cơ chế thực thi chừng nào ông Xa-lê còn chưa ký sáng kiến của GCC trước.