Tống tiền kẻ... trộm xe đạp

Gốc
Lấy trộm xe đạp của chị Thủ, Báo bị Tám và Thanh đe dọa, yêu cầu Báo phải nộp 2,8 triệu đồng cho chúng, nếu không, chúng sẽ báo Công an...

Tin nóng

Tin mới