Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tổng tuyển cử ở Áo trước thời hạn

Gốc

Hanoinet - Thống kê cho thấy hôm qua có hơn 6.300.000 cử tri Áo tham gia cuộc bầu cử. Theo kết quả thăm dò, Đảng Xã hội Dân chủ tại Áo được nhiều người dân ủng hộ nhất với hơn 26%. Thứ hai là Đảng Nhân dân với hơn 25% cử tri ủng hộ.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=98371