Hanoinet - Theo Cục Thống kê Tp.HCM, tính đến 18/9, đã có 405 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7.830 triệu USD. Số vốn đầu tư bình quân 1 dự án 19,3 triệu USD. Số dự án điều chỉnh vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh là 110 dự án với số vốn tăng thêm là 197 triệu USD.