Tờ Tech Pinas vừa đưa ra danh sách 10 chiếc điện thoại Nokia bán chạy nhất trong lịch sử. Chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu là model 1100 và 1110 khi cùng có được 250 triệu chiếc được bán ra.

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 1

=1. Nokia 1100 (sản xuất năm 2003, số lượng máy bán ra: 250 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 2

=1. Nokia 1110 (sản xuất năm 2005, số lượng máy bán ra: 250 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 3

3. Nokia 3210 (sản xuất năm 1999, số lượng máy bán ra: 160 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 4

=4. Nokia 1200 (sản xuất năm 2007, số lượng máy bán ra: 150 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 5

=4. Nokia 5230 (sản xuất năm 2009, số lượng máy bán ra: 150 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 6

=4. Nokia 6600 (sản xuất năm 2003, số lượng máy bán ra: 150 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 7

7. Nokia 2600 (sản xuất năm 2004, số lượng máy bán ra: 135 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 8

8. Nokia 1600 (sản xuất năm 2006, số lượng máy bán ra: 130 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 9

9. Nokia 3310 (sản xuất năm 2000, số lượng máy bán ra: 126 triệu chiếc).

Top 10 dien thoai Nokia “hut khach” nhat trong lich su - Anh 10

10. Nokia 1208 (sản xuất năm 2007, số lượng máy bán ra: 100 triệu chiếc).