Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League

Gốc
GOAL vừa điểm lại danh sách 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League kể từ năm 2012.

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 1

10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League kể từ năm 2012 tới nay có những CLB sau:

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 2

10. MANCHESTER UNITED | 21 lần được hưởng penalty | 16 lần thực hiện thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 3

9. CRYSTAL PALACE | 22 lần được hưởng penalty | 16 lần sút thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 4

8. LEICESTER CITY | 22 lần được hưởng penalty | 17 lần thực hiện thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 5

7. STOKE CITY | 22 lần được hưởng penalty | 18 lần sút thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 6

6. SUNDERLAND | 22 lần được hưởng penalty | 22 lần thực hiện thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 7

5. TOTTENHAM | 23 lần được hưởng penalty | 18 lần sút thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 8

4. ARSENAL | 23 lần được hưởng penalty | 20 lần thực hiện thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 9

3. CHELSEA | 31 lần được hưởng penalty | 24 lần sút thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 10

2. LIVERPOOL | 32 lần được hưởng penalty | 28 lần thực hiện thành công

Top 10 đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất Premier League - Ảnh 11

1. MANCHESTER CITY | 36 lần được hưởng penalty | 27 lần thực hiện thành công

Tin nóng

Tin mới