Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13

Gốc
Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2 mới công bố không có nhiều thay đổi.

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 1

Top 20 ĐTQG có thứ hạng cao nhất theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2017 (+ là tăng hạng, - là tụt hạng, 0 là giữ hạng) gồm có:

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 2

20 | Iceland: 899 điểm (+1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 3

19 | Costa Rica: 948 điểm (-2)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 4

18 | Peru: 965 điểm (+1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 5

17 | Mexico: 1016 điểm (+1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 6

16 | Croatia: 1039 điểm (-2)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 7

15 | Italia: 1087 điểm (+1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 8

14 | Ba Lan: 1101 điểm (+1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 9

13 | Anh: 1113 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 10

12 | Xứ Wales: 1120 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 11

11 | Thụy Sĩ: 1140 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 12

10 | Tây Ban Nha: 1168 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 13

9 | Uruguay: 1195 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 14

8 | Bồ Đào Nha: 1240 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 15

7 | Colombia: 1304 điểm (-1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 16

6 | Pháp : 1313 điểm (+1)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 17

5 | Bỉ: 1371 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 18

4 | Chile: 1386 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 19

3 | Đức: 1433 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 20

2 | Brasil: 1529 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 21

1 | Argentina: 1635 điểm (0)

Top 20 ĐTQG mạnh nhất thế giới: Argentina số 1, 'Sư tử Anh' hạng 13 - Ảnh 22

ĐT Việt Nam đứng hạng 136 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta đứng sau Philippines (122) và Thái Lan (127).

Tin nóng

Tin mới