SGTT - Ba tháng đầu năm, có tới năm nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu gấp hai lần trở lên so cùng kỳ là cao su, hóa chất, sắt thép, dây và cáp điện, phương tiện vận tải và phụ tùng.

Hot & Hit