Công ty sản xuất máy điện công nghiệp Toshiba Corp. của Nhật Bản đã nhất trí đầu tư 300 triệu USD vào một công ty mới của Mỹ để thúc đẩy phát triển các lò phản ứng đun nước tiên tiến của Toshiba và trở thành chủ thầu chính phát triển hai nhà máy hạt nhân ABWR đầu tiên ở Mỹ.