Không chấm điểm bài có dấu hiệu riêng, không nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài...Và còn gì nữa? Môn Vật lý: Cần hiểu và thuộc ý của mỗi nội dung