Tour caravan tiếp cận thị trường Trung Quốc

Caravan Roadshows 2007 không đơn thuần là chương trình du lịch caravan mà còn là cơ hội tốt nhất để các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường mối quan hệ hợp tác, tìm hiểu và tiếp cận với các thị trường lớn tại Trung Quốc và các nước Asean.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Dulich/2007/10/4/211234.tno