Ngày 15/10, với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) đã đến tận nơi và trao tặng trực tiếp cho 43 gia đình có người thân bị thiệt mạng trong cơn bão số 9 (Ketsana) tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Tổng số tiền trao tặng là 200 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được trao tặng 8 gia đình tại Đà Nẵng và 150 triệu đồng cho 35 gia đình tại Quảng Ngãi. Qua nghĩa cử này, TMV mong muốn được chia sẻ phần nào những mất mát với các gia đình nạn nhân của cơn bão, nhằm giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn và ổn định cuộc sống vật chất cũng như tinh thần sau bão. Đây cũng là một trong những hoạt động đóng góp xã hội được TMV thực hiện thường niên...