TP. Bà Rịa tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử

Gốc
Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Xuyên Mộc

Chiều 23/2, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử TP. Bà Rịa về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP. Bà Rịa, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: Số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu là 30 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 49 người. Thành phố dự kiến có 11 đơn vị bầu cử.

Về số cử tri, tính đến ngày 22/2/2021, dân số trên địa bàn thành phố là 113.072 người. Số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND thành phố là 95.773; trong đó, 45.304 cử tri nam và 50.469 cử tri nữ. Số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 90.950; trong đó, 42.078 cử tri nam và 48.872 cử tri nữ.

Trong thời gian qua, Ủy ban Bầu cử TP. Bà Rịa đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch của tỉnh. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng quy định. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được thực hiện hiệu quả.

Để công tác triển khai bầu cử đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử TP. Bà Rịa kiến nghị Sở Nội vụ sớm cho ý kiến về việc tiếp nhận, điều động nhân sự của thành phố để kịp thời kiện toàn nhân sự, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn.

Ủy ban Bầu cử TP. Bà Rịa cũng đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành văn bản quy định nội dung chi, mức chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã giải đáp, hướng dẫn cụ thể một số vướng mắc trong công tác triển khai bầu cử của Ủy ban Bầu cử TP. Bà Rịa và ghi nhận các đề xuất, kiến nghị.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202102/tp-ba-ria-tich-cuc-thuc-hien-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-920476/