(CL)- Chiều ngày 14/8, TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị ” giai đoạn 2011 – 2013 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2014 – 2015.

Qua 2 năm thực hiện Đề án đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng – an ninh, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, đưa thành phố từng bước phát triển. Hiện tại thành phố Cần Thơ có 45/85 phường, xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn “phường, xã, thị trấn văn hóa”, chiếm tỉ lệ 52,44% ; có 582/630 khu vực, ấp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỉ lệ 92,3%; 246.153 gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hóa”, chiếm tỉ lệ 93,06%...

Tại hội nghị, đại diện UBND thành phố đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị.

Trong giai đoạn 2014 – 2015 thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động, đầy mạnh Đề án nhằm xây dựng TP. Cần thơ trở thành đô thị “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Minh Luân