Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP.HCM: Bổ sung hơn 1.244 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

TP.HCM bổ sung hơn 1.244 tỉ đồng phân bổ về các quận, huyện và TP Thủ Đức để thực hiện chi gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định bổ sung dự toán ngân sách hơn 1.244 tỉ đồng cho các địa phương để thực hiện chi gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách của TP năm 2022.

Trong đó, địa phương được phân bổ nhiều nhất TP Thủ Đức hơn 185 tỉ đồng, quận 7 là hơn 112 tỉ đồng, quận 1 là hơn 102 tỉ đồng, quận Bình Tân gần 108 tỉ đồng)….

Người lao động đang làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Nhi

Người lao động đang làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Nhi

UBND TP.HCM giao cho UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện chủ động sử dụng nguồn lực địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định. Trường hợp nguồn lực tại chỗ không đảm bảo thì địa phương tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách thành phố bổ sung để thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo của UBND Thành phố.

Sau khi hoàn thành việc chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, các địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Nếu không sử dụng hết kinh phí bổ sung thì làm thủ tục hoàn trả cho ngân sách thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM có bài “TP.HCM: Nhiều nơi đang chờ kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà” phản ánh thông tin về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà TP.HCM. Tại các quận, huyện và TP Thủ Đức trong địa bàn TP.HCM đã và đang thực hiện việc nhận hồ sơ, duyệt danh sách NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc chi hỗ trợ vẫn chưa thực hiện vì đang chờ nguồn kinh phí từ TP chuyển về.

Vào cuối tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 08/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ).

Theo Quyết định 08, có hai đối tượng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà gồm NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ trở lại làm việc.

Phạm vi áp dụng hỗ trợ tiền thuê nhà là NLĐ làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất; khu kinh tế trọng điểm được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có TP.HCM).

Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, NLĐ trong các doanh nghiệp này phải đáp ứng một số điều kiện nhất định:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến ngày 30-6-2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015, thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với NLĐ đang làm trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng và được chi trả hằng tháng.

Đối với NLĐ trở lại làm việc thì mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng và được chi trả hằng tháng.

Hơn 500.000 lao động được xác nhận để hỗ trợ tiền thuê nhà

Tính đến nay, cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM đã xác nhận cho hơn 500.000 NLĐ với 15.383 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trong đó, có 478.850 NLĐ đang làm việc tại 12.482 đơn vị, doanh nghiệp và 21.425 người mới quay trở lại thị trường lao động ở 2.901 đơn vị, doanh nghiệp.

Về thời hạn nộp hồ sơ như sau: Đối với NLĐ đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08, thời hạn nộp chậm nhất đến hết ngày 15-8. Đơn vị có thể nộp hằng tháng hoặc gộp hai tháng hoặc ba tháng.

Đối với NLĐ quay lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08, nộp chậm nhất đến hết ngày 15-8.

Về việc nộp hồ sơ, các đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

BHXH TP.HCM

NGUYỄN HIỀN