TP.HCM cần 3.500 tỷ đồng để giảm số hộ nghèo

Gốc
Để đạt mục tiêu đến cuối năm nay đưa 10.000-15.000 hộ thoát khỏi chuẩn nghèo mới, xóa và đưa dần các hộ trong chuẩn nghèo cũ lên mức chuẩn nghèo mới, ước tính Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 3.500 tỷ đồng.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 130.000 hộ nghèo theo chuẩn mới, với mức thu 12 triệu đồng/người/năm và 1.300 hộ có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm. Công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố cần vận dụng phương pháp kết hợp cho vay vốn và tư vấn, hướng dẫn hộ nghèo sản xuất làm ăn; gắn việc dạy nghề với tạo việc làm ổn định để tránh tình trạng tái nghèo; lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương... Ngoài ra, thành phố cũng cần ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn và vùng nghèo; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, tiền cơ sở vật chất, cấp học bổng cho học sinh sinh viên thuộc diện nghèo, kéo giảm xuống mức thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học mới, học sinh bỏ học không đi học lại. Thành phố cũng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế bắt buộc cho hộ nghèo có mức thu nhập dưới 8 triệu đồng/người/năm; xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà dột nát; thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ nghèo tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Tính đến 15/12/2009, tổng vốn huy động để thực hiện chương trình giảm nghèo của thành phố đạt hơn 2.300 tỷ đồng, vượt 565 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng chính sách xã hội và chương trình hỗ trợ lãi suất vay cho nông dân đã giải ngân trên 650 tỷ đồng vốn vay cho hộ nghèo./. Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới