Các tổng công ty, tập đoàn có công ty thành viên kinh doanh liên tục thua lỗ, sử dụng đất không hiệu quả, nhu cầu sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất, UBND thành phố sẽ điều chỉnh diện tích sử dụng đất phù hợp nhu cầu hoặc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công ích của thành phố.

SGTT - UBND TP.HCM vừa chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng. Theo đó, UBND các xã – phường – thị trấn phải công khai danh sách các khu đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng tại trụ sở UBND cấp xã để nhân dân tham gia phát hiện, kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức sử dụng đất. UBND các quận – huyện, khi phát hiện các khu đất có vi phạm pháp luật đất đai thì tổ chức việc thanh tra để xử lý vi phạm, trường hợp có căn cứ để thu hồi thì có kiến nghị gửi UBND thành phố, sở Tài nguyên và môi trường xử lý; chỉ đạo chi cục Thuế tạm thu tiền thuê đất theo quy định đối với các tổ chức sử dụng đất sản xuất, kinh doanh mà chưa lập các thủ tục giao, thuê đất, chưa kê khai nộp tiền thuê đất; phê duyệt quy hoạch để làm căn cứ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Đối với những khu đất có diện tích lớn hơn 5.000m2 (đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp), UBND cấp huyện cần kiểm tra, rà soát, nếu phù hợp quy hoạch đất ở, đảm bảo kết nối cơ sở hạ tầng thì có kế hoạch đưa vào chương trình xây dựng nhà ở xã hội của thành phố. PV