TP HCM đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch tiến tới xây dựng đô thị thông minh

Gốc
Theo lộ trình 4 loại sổ hộ tịch là sổ đăng ký khai sinh; sổ đăng ký kết hôn; sổ đăng ký khai tử; sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con sẽ được số hóa, tạo Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP HCM giai đoạn 1.

Tại Hội nghị Triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch thành phố chiều 12/6, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục triển khai hạng mục tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch, một số nội dung số hóa sổ bộ hộ tịch.

Việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm thực hiện đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” của Bộ Tư pháp trên địa bàn TP HCM. Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị các quận, huyện đánh giá tầm quan trọng của việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch vì sự phát triển của quận và thành phố.

Theo đó, ông Tuyến giao Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND 24 quận, huyện trên cơ sở những nội dung ký kết phải chịu trách nhiệm trước UBND về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi chọn đơn vị thực hiện công việc nhập liệu hộ tịch đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đạt được kết quả chất lượng cao nhất, đảm bảo sự đồng bộ.

Theo lộ trình, các quy trình thủ tục sẽ được gấp rút triển khai trước giữa tháng 8/2019 để các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và sẽ hoàn thành trước tháng 6/2020. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chịu trách nhiệm về mặt tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo an toàn và bảo mật về các đường truyền kết nối với Bộ Tư pháp. Sau khi nghiệm thu kho dữ liệu hộ tịch, Sở Tư pháp tham mưu UBND TP ban hành quy chế sử dụng, quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu sổ bộ hộ tịch và chịu trách nhiệm trước UBND TP về quản lý hệ thống thông tin sổ bộ hộ tịch điện tử.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Đây là công việc hết sức quan trọng trong sự phát triển của TP. Bởi hiện nay đang triển khai xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh, để giải quyết những vấn đề tắc nghẽn và nền tảng của việc triển khai xây dựng Đề án TP HCM trở thành đô thị thông minh trên cơ sở dữ liệu số hóa toàn bộ hoạt động của TP; Trong đó dân cư và hộ tịch là hai nền tảng quan trọng. Do đó, việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch là rất quan trọng”.

Cũng tại hội nghị, UBND các quận, huyện ký cam kết với UBND TP hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Thanh Danh