Đất ở phải rộng 36- 45 m2 tùy thuộc chiều rộng lộ giới.