TP.HCM hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Gốc
Đã có 122 hồ sơ với tổng số vốn đăng ký vay 6.000 tỉ đồng theo chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM

Tin nóng

Tin mới