TP.HCM: Hội thảo về mô hình chính quyền đô thị

Gốc

(CATP) Sáng 15-8-2013, UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề án thí điểm xây dựng chính quyền đô thị TPHCM. Theo đề án, chính quyền đô thị TPHCM được tổ chức theo hai cấp: thành phố trực thuộc trung ương và cấp cơ sở. Riêng địa bàn đô thị của 13 quận nội thành chỉ có một chính quyền. Đề án cũng kiến nghị thành lập chính quyền một đô thị với bốn đô thị thành lập mới: Đông, Tây, Nam, Bắc. Đây là chính quyền cơ sở cấp dưới chính quyền TPHCM. Đô thị thành lập mới có chính quyền hai cấp: Cấp TPHCM thuộc trung ương và cấp đô thị thành lập mới. Đề án sẽ được trình lên Quốc hội vào kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013). Dự kiến năm 2021 sẽ triển khai mô hình thí điểm mới.

Tin nóng

Tin mới