(PL)- Ông Nguyễn Trung Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM vừa cho biết như trên. Theo đó, trước, trong và sau Tết nguyên đán, trung tâm này sẽ tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho các đối tượng lang thang, cơ nhỡ ngay tại trung tâm.