TP.HCM: Kiến nghị nhiều nội dung về kiểm tra chuyên ngành

Gốc
UBND TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội cho phép xây dựng Luật để sửa đổi một số Luật liên quan đến kiểm tra chuyên ngành theo hướng cho phép thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro để kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có trọng tâm, trọng điểm.

TP.HCM: Kiến nghị nhiều nội dung về kiểm tra chuyên ngành - Ảnh 1

Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra Hoa Lan nhập khẩu. Ảnh: Thu Hòa

Bên cạnh đó, sớm ban hành nghị định mới về kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa XNK để thống nhất về kiểm tra chuyên ngành, trong đó công bố danh mục hàng hóa XNK thuộc diện kiểm tra chuyên ngành cần phải thực hiện kiểm tra tại thời điểm trước khi thông quan.

Chính phủ cũng cần chỉ đạo các Bộ ngành hoàn thiện các chương trình tin học phục vụ cho quản lý chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia; phổ biến, tập huấn rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết để tham gia sử dụng.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017, UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính; bổ sung chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thành phố; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào những ngành, lĩnh vực kinh tế có tiềm năng phát triển nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước;

Tăng cường công tác tiếp xúc và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt đối với ngành công nghiệp hỗ trợ; phổ biến các chính sách thu hút đầu tư của thành phố; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan trọng…

Lê Thu

Tin nóng

Tin mới