(HQ Online)- Ngày 2-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang đã chủ trì với các sở, ban ngành của TP.HCM bàn kế hoạch di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM, trong đó yêu cầu kiên quyết di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

TP.HCM: Kien quyet di doi cac co so gay o nhiem nghiem trong - Anh 1

Cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của DN.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ từ danh sách thống kê của các quận, huyện, cuối năm 2014 trên địa bàn TP.HCM có 371 cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch; 464 gây ô nhiễm và 39 cơ sở gây ô nhiễm môi trường đang nằm xen kẽ trong khu dân cư.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho rằng, trong quá trình xử lý các doanh nghiệp sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rất khó khi tách rời tiêu chí gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở sản xuất. Số lượng cơ sở sản xuất không hợp quy hoạch rất lớn, nhưng lại không có cơ sở pháp lý để xử lý, di dời. Hiện nay, Sở đã đề nghị các đơn vị chức năng hạn chế cấp phép cho các đơn vị sản xuất không phù hợp với quy hoạch. Đã sản xuất phải đảm bảo môi trường, doanh nghiệp nếu vi phạm phải có trách nhiệm di dời.

Qua quá trình xử lý, tính đến tháng 9-2015, trong số 39 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã xử lý được 27 cơ sở, còn lại 12 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý tiếp. Để xứ lý các doanh nghiệp này, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã báo cáo danh sách cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề xuất các hình thức xử lý. Trong đó có 5 cơ sở đề nghị di dời, 7 cơ sở đề nghị cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng hệ thống nước thải đạt yêu cầu, không ảnh hưởng đến môi trường.

Theo Ban quản lý KCX-KCN TP.HCM (HEPZA), hàng năm HEPZA luôn tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các KCX-KCN. Kết quả kiểm tra cho thấy, phần lớn doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường như đấu nối nước thải phát sinh vào mạng lưới thu gom của KCX-KCN, chất thải rắn, chất thải nguy hại chuyển giao đúng quy định.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều trường hợp vi phạm như xả khí thải vượt chuẩn cho phép hoặc xả nước thải vượt chỉ tiêu đấu nối. Phổ biến nhất là đối với các doanh nghiệp có sử dụng củi làm nhiên liệu đốt hoặc sản xuất ngành nghề nhạy cảm với môi trường và khó xử lý triệt để chất thải phát sinh dù đã đầu tư hệ thống xử lý.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang, các đơn vị cần phối hợp hoàn tất kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó, một mặt tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, mặt khác cần xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu ở cơ sở đã được hỗ trợ kinh phí mà chậm triển khai. Phải công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để và kết quả thanh kiểm tra đối với cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, chậm triển khai xử lý, gây ô nhiễm kéo dài…