Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP.HCM lập chương trình thúc đẩy ngành du lịch

Báo Tiền Phong
Gốc

(TNO) Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành du lịch TP.HCM giai đoạn 2006 - 2010 vừa được UBND thành phố thông qua. Các chỉ tiêu cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế từ 2,35 triệu lượt (năm 2007) lên 3,642 triệu lượt vào năm 2010 (tăng trưởng bình quân 12,6%/năm), tăng khách du lịch nội địa từ 3,6 triệu lượt lên 6 triệu lượt (tăng bình quân 15%/năm); tăng nguồn thu từ du lịch lên 46.000 tỉ đồng (năm 2010)...