TP.HCM lập trung tâm điều hành chống ngập nước

Gốc
Trung tâm có tư cách pháp nhân, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBNDTP

Tin nóng

Tin mới