Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TP HCM lấy ý kiến cử tri về việc thành lập TP Thủ Đức

TP HCM sẽ tiến hành lấy ý kiến cử tri về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021 - trong đó bao gồm Đề án Thành lập TP Thủ Đức - vào ngày 3-10

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc lấy ý kiến cử tri đối với đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019-2021, trong đó bao gồm Đề án Thành lập TP Thủ Đức.

Theo đó, để bảo đảm công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định, UBND TP HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án, phương án trên, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ.

TP HCM sẽ lấy ý kiến cử tri về đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn

UBND các phường nơi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức niêm yết danh sách cử tri theo từng khu phố. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri là phát phiếu lấy ý kiến theo từng hộ gia đình - theo hướng dẫn tại Nghị định 54/2018 và Nghị quyết 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các phường liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là ngày 3-10, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc 19 giờ cùng ngày.

Sau khi lấy ý kiến cử tri, nếu có trên 50% tổng sổ cử tri trên địa bàn tán thành, HĐND các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sẳp xếp đơn vị hành chính.

Tại hội nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương góp ý cho đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP HCM hôm 19-9, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân cho hay căn cứ Nghị quyết 653/2019 và Nghị quyết 1211/2016 của Quốc hội, trên địa bàn TP có 10/322 đơn vị hành chính cấp xã nằm trong diện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, gồm 3 phường thuộc quận 2, 1 phường thuộc quận 3, 2 phường thuộc quận 4, 1 phường thuộc quận 5, 1 phường thuộc quận 10 và 2 phường thuộc quận Phú Nhuận.

Thực hiện chủ trương khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện, TP đã lồng ghép nội dung Đề án Thành lập TP Thủ Đức vào Đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; đồng thời chủ động đề xuất với trung ương sắp xếp nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của quận 2, quận 9, quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới là thành phố, có tên là TP Thủ Đức.

Diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp là 211,56 km2 (đạt 141,05% so với tiêu chuẩn quy định) và dân số là 1.013.795 người (đạt 675,86% so với tiêu chuẩn quy định). Số đơn vị hành chính cấp phường trực thuộc là 34. Tổ chức chính quyền ở TP Thủ Đức và ở các phường trực thuộc là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp Quốc hội ban hành quy định khác.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính cấp huyện mới là TP Thủ Đức, số lượng đơn vị hành chính giảm sẽ tinh gọn tổ chức bộ máy.

"Biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ này thông qua công tác đánh giá, sàn lọc, lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị hành chính mới" - ông Huỳnh Thanh Nhân nhìn nhận.

Phan Anh

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/chinh-tri/tp-hcm-lay-y-kien-cu-tri-ve-viec-thanh-lap-tp-thu-duc-20200921194858297.htm