Bên cạnh đó, thành phố còn tiếp tục không thu tiền cơ sở vật chất, vệ sinh từ mầm non đến THPT.

Ngày 5/9, liên sở GD - ĐT và Tài chính TP.HCM đã có hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

Học phí các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng).

Cấp học

Năm học 2013 – 2014

Năm học 2014 – 2015

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhà trẻ

150.000

90.000

200.000

140.000

Mẫu giáo

120.000

60.000

160.000

100.000

Tiểu học

Không thu

Không thu

Trung học cơ sở

75.000

60.000

100.000

85.000

Bổ túc trung học cơ sở

112.000

90.000

150.000

130.000

Trung học phổ thông

90.000

75.000

120.000

100.000

Bổ túc trung học phổ thông

135.000

112.000

180.000

150.000

Trong đó, nhóm 1 là học sinh học tại các trường ở cấp quận, nhóm 2 là cấp huyện.

Văn bản này nêu rõ, học sinh hệ chuyên trong các trường THPT chuyên và công lập có lớp chuyên không thu học phí theo quy định của Bộ GD - ĐT.

Đối với các khoản thu mang tính chất thu hộ - chi hộ để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như quần áo đồng phục, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm - học cụ (đối với bậc học mầm non)…, ngay từ đầu năm học các cơ sở giáo dục công lập cần thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thích hợp.

Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh như tiền dạy học hai buổi/ngày; tiền học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu tự chọn; học nghề THCS; phục vụ bán trú; tiền ăn, nước uống…, các trường phải thỏa thuận với phụ huynh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi.

Đối với khoản thu học phí, các trường được thu định kỳ hằng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên học phí được thu theo số tháng thực học. Các cơ sở giáo dục phổ thông học phí được thu chín tháng/năm.

Tất cả khoản thu phải được thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh (nêu rõ những khoản thu theo quy định, theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ), khi thu phải cấp biên lai và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Riêng đối với khoản thu thỏa thuận về tiền tổ chức học hai buổi/ngày, các cơ sở giáo dục phải thực hiện miễn giảm theo hướng dẫn miễn giảm học phí.

Các cơ sở giáo dục công lập được để lại 100% số thu học phí để sử dụng. Trong đó, các trường trích tối thiểu 40% tổng thu học phí để thực hiện cải cách tiền lương, phần còn lại được sử dụng để phục vụ các hoạt động tại đơn vị theo đúng quy định.

Văn bản này cũng nhấn mạnh các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm sử dụng học phí và các khoản thu khác đúng mục đích, nội dung và định mức chi phải được thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ.

An Hoàng

Theo Tri Thức