Phòng CSGT đường bộ TP.HCM cho biết: Những tháng đầu năm 2008, mỗi ngày bình quân có 150 xe ôtô được đăng ký mới, chủ yếu là ôtô con.