(TNO) Nếu như những ngày trước rằm tháng chạp âm lịch (ÂL) việc chuẩn bị đón Tết cũng như không khí Tết cổ truyền còn chưa xuất hiện rõ nét lắm trên đường phố Sài Gòn thì sau ngày cúng đưa Ông Táo (23 tháng chạp - ÂL), mọi thứ hầu như đều trở nên tất bật hơn.