(PL) Về tiến độ thi công nạo vét 24 tuyến kênh rạch chống ngập của huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trung Tín chỉ đạo phải hoàn thành trước tháng 8-2008.